Rehabilitació de l'edifici Cal Negre per implantació d'Oficines Municipals

Tipologia:   Equipament públic

Superfície:   1.034,06 m²

Localització: Alpicat

Any: 2017

Estat: Projecte

ENS PODEU TROBAR A


Carrer de l'Olivera, núm. 16. 25199 LLEIDA
        973 982 431
M        arku3@arku3.com