Museu del Medi Ambient

i el Clima

Tipologia:   Equipament públic

Superfície:   5.644,07 m²

Localització: Turó de Gardeny, Lleida

Any: 2008

Estat: Concurs

ENS PODEU TROBAR A


Carrer de l'Olivera, núm. 16. 25199 LLEIDA
        973 982 431
M        arku3@arku3.com