top of page

73 habitatges VPO,

Locals i Oficines

Tipologia:   Habitatge plurifamiliar

Superfície:   7.827,25 m²

Localització: Ciutat Jardí, Lleida

Any: 2008

Estat: Concurs

bottom of page