Edifici ampliació Diputació de Lleida.

Tipologia:  Equipament públic

Localització: Lleida

Any: 2017

Estat: Concurs. MENCIÓ.

ENS PODEU TROBAR A


Carrer de l'Olivera, núm. 16. 25199 LLEIDA
        973 982 431
M        arku3@arku3.com