Edifici ampliació Diputació de Lleida.

Tipologia:  Equipament públic

Localització: Lleida

Any: 2017

Estat: Concurs. MENCIÓ.

Diputació de Lleida
Diputació de Lleida

Diputació de Lleida
Diputació de Lleida

Diputació de Lleida
Diputació de Lleida

Diputació de Lleida
Diputació de Lleida